Suunnittelijat

Ympäristösuunnittelu OK (YOK) on vuonna 1969 perustettu arkkitehtitoimisto. Rakennus-, maisema- ja pihasuunnittelun ohella teemme myös yhdyskuntasuunnittelun toimeksiantoja sekä erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia. Toimeksiantomme vaihtelevat alueiden ja rakennusten suunnittelusta pieniin korjaus- tai laajennussuunnitelmiin. Kestävän kehityksen periaatteet ja osallistava suunnitteluote ovat meillä oleellisia suunnittelun lähtökohtia.

Specifie an alternate text for an image

MINNA HIRVONEN

FM, biologi, ympäristösuunnittelija

Maisema- ja vihersuunnittelu, luonto- ja maisemaselvitykset, hoito- ja käyttösuunnitelmat. Erityisalana kasvituntemus.

Anneli Lyytikkä

ANNELI LYYTIKKÄ

arkkitehti SAFA/ ARK 210 (FISE)

Pää- ja rakennussuunnittelu, -tutkimus ja kehittämistyö erityisaloina asuinaluesuunnittelu, ryhmäkodit, erityis- ja palveluasuminen sekä ekologinen ja käyttäjälähtöinen suunnittelu.

Specifie an alternate text for an image

REGINA SUNDGRÉN

arkkitehti SAFA/ ARK 949 (FISE)

Pää- ja rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus erityisaloina saunat, jalkapalloharjoitushallit, GIS ja layout.

HEIKKI KUKKONEN

arkkitehti SAFA, dosentti, YOK:n perustajajäsen

Sivutoiminen vanhempi neuvonantaja

Palvelumme

Osallistava suunnitteluote
Toimistomme työskentelyyn on monien osallistuvan suunnittelun projektien myötä kehittynyt vuorovaikutuksellinen suunnitteluote sen vaatimine erityistyötapoineen. Jokaisessa suunnittelutehtävässä lähtökohtana on tiivis yhteistyö suunnitelman tilaajan ja käyttäjien kanssa koko suunnitteluprosessin ajan.

Kestävä kehitys
Rakentamisen ja ympäristösuunnittelun ratkaisuilla on suuri merkitys sekä ilmastonmuutoksen hidastamisessa että siihen sopeutumisessa. Kestävät ratkaisut lähtevät aina alueen tai rakennuspaikan antamista lähtökohdista. Meillä on pitkä käytännön kokemus kestävän kehityksen periaatteen mukaisten suunnittelu-ratkaisujen soveltamisesta erityyppisissä kohteissa.

Uudisrakennukset

Uudisrakentamiskohteita ovat pääasiassa erityyppiset asuntosuunnittelu- ja palveluasumiskohteet sekä niihin liittyvät palvelutilat. Pienempinä kohteina suunnittelemme myös loma-asuntoja ja saunoja. Erityiskohteita ovat jalkapalloilun ja yleisurheilun harjoitushallit.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamiseen liittyvät suunnittelukohteemme vaihtelevat kerrostalojen laajoista peruskorjauksista ja suojeltujen kohteiden saneerauksista aina pieniin yksittäisten pientalojen tai asuntojen korjaus- ja laajennussuunnitteluun.

Pihat ja viheralueet

Pihasuunnittelukohteitamme ovat sekä uudisraken­nusten pihat että korjaus­rakennus­kohteiden pihojen perus­parannukset. Molemmissa kohteina on ker­ros­talojen, koulujen ja päivä­kotien sekä palve­lutalojen ja muiden erityi­sasumiskohteiden pihoja. Laajempia suun­nit­telutehtäviä ovat puistoalueiden yleissuunnitelmat sekä puistojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

Muut palvelut

Teemme myös kaavoja sekä erilaisia selvityksiä ja olemme olleet mukana erilaisissa koerakentamishankkeissa. Maisemapuolen selvityksiä voivat olla erityyppiset maisema-, luonto- ja kasvillisuusselvitykset. Rakennuspuolella teemme selvityksiä liittyen erityisesti asuntosuunnitteluun ja kestävään kehityksen mukaisiin suunnitteluratkaisuihin ja -käytäntöihin.