Träskändan kartanopuisto

Träskändan kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017
Järvenperä, Espoo

Tehtävänä oli laatia suunnitelma yhden Suomen merkittävimmän maisemapuiston hoitoa ja käyttöä varten kymmenen vuoden jaksolle. Suurin osa puistosta on luonnonsuojelualuetta, mikä toi oman lisänsä suunnittelulle.


Suunnittelu: 2007

Laajuus: n. 32 ha

Tilaaja: Espoon kaupunki, TEKE / VP

Suunnittelijat: ympäristösuunnittelija Minna Hirvonen ja maisema-arkkitehti Kajsa Sjöholm