Talo Ateljee Nykyri

Talo ateljee Nykyri  / Järvenpää

Rakennuksen vanhin osa on rakennettu 1900-luvun alussa ja rakennusta on myöhemmin  laajennettu useaan otteeseen. 70-luvulla tehty laajennus oli edellytetty rakennusvalvonnan taholta tehtäväksi tasakattoisena. Kun suunnittelimme vuonna 1992 laajennuksen, joka käsitti ateljeeasunnon omalla sisäänkäynnillä, tehtiin se vanhan tasakattolaajennuksen päälle. Näin rakennus sai takaisin perinteisen ilmeensä. Vuonna 2007 rakennus haluttiin jakaa kolmeksi erilliseksi asunnoksi ja laajentaa sitä kuistilla, jonka päälle tuli terassi.  Samalla muutettiin kylmät ullakkotilat asumiskäyttöön ja ne liitettiin aikaisemmin tehtyyn ateljeeasuntoon. Rakennus on suojeltu kohde.
Valmistumisvuosi: muutokset ja laajennukset  1992 ja 2007

Laajuus: 205 asm2
Tilaaja: yksityinen
Pääsuunnittelija: arkkitehti Anneli Lyytikkä