Kokkolan keskuspuisto

Kokkolan keskuspuiston yleissuunnitelma

Suunnittelualueena oli Kokkolan kaupunginsalmen eli Suntin länsi- ja itärannan puisto- ja urheilualueet, ns. Keskuspuiston alue. Tehtävänä oli suunnitella Kokkolan Keskuspuistoon vaiheittaiseen toteutukseen soveltuva yleissuunnitelma, joka määrittelee viherrakenteen perusrungon ja osa-alueittaiset puisto- ja viheraluekokonaisuudet. 

Suunnitelmassa ideoitiin keskuspuiston tulevaa visuaalista ilmettä suunnitelmin ja havainnekuvin. Tavoitteena oli luoda Keskuspuistosta kaupunkilaisten vapaa-ajan keidas. Suntin itärannalle kehitettiin urheilu- ja toimintapuistoa, kun taas länsiranta rauhoitettiin kävelylle, aisteille (Aistien puisto) ja pic nic –puistolle (Kumparepuisto). Suntin rantaviivaa kehitettiin rantarakentein ja istutuksin.

Syksyllä 2007 luonnokset esiteltiin yleisötilaisuudessa. Loppuvuodesta Keskuspuiston yleissuunnitelmaehdotus meni kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Loppuraportti valmistui vuoden 2008 alussa.


Tilaaja: Kokkolan kaupunki

Laajuus: n. 36 ha

Suunnittelijat: maisema-arkkitehti Eeva Eitsi ja arkkitehti Gina Sundgrén